براي حفظ منابع طبيعي و سلامت محيط زيست، بايد از ظرفيت مردمي استفاده نمود

 به گزارش مرکز خبر و اطلاع‌رسانی جامعه‌المصطفی، ایشان، دربارة چگونگی شكل‌گيري قرارداد دانش‌نامه و نهادهاي فعال در این زمینه، ابراز کرد: «اين پروژه، دانش‌نامة اسلامي كشاورزي منابع طبيعي و محيط زيست نام دارد. نزدیک به ده سال پيش، ايدة تدوين دانش‌نامه مطرح گرديد و حدود سه سال پيش، تدوين آن آغاز گشت. وزارت جهاد كشاورزي كارفرما و جامعه‌المصطفي مجري دانش‌نامه هستند و در اجراي آن فعاليت دارند».

گروه گزارش: «حجت‌الاسلام والمسلمين برجي»، مدير علمی دانش‌نامه كشاورزي، از تکمیل دانش‌نامه کشاورزی در آینده خبر داد.

به گزارش مرکز خبر و اطلاع رسانی جامعه المصطفی، مدیر علمی دانش‌نامة کشاورزی، در گفت وگو با مرکز خبر واطلاع رسانی جامعه المصطفی، با اشاره به روش تدوین دانش‌نامه، خاطرنشان ساخت: «در اين پژوهش، همة عناوين مرتبط با كشاورزي و منابع طبيعي و محيط زيست از ديدگاه اسلام (قرآن، حديث، ‌فقه و تاريخ و تمدن) جمع‌آوري و تدوين مي‌گردد. به همین دلیل، در مرحلة نخست، مدخل‌يابي انجام شد».

ایشان ادامه داد: «در مدخل‌يابي، عناوين مرتبط با موضوع در منابع ديني جست‌وجو و تهيه و در مرحلة دوم، تدوين جلد نخست دانش‌نامه آغاز شد؛ ابتدا براي هر مدخل، پروندة علمي تشكيل شد و سپس نويسندگان شناسايي گشتند و هر مدخل براي تدوين، به يك يا چند نويسنده تحويل داده شد».

حجت‌الاسلام والمسلمین برجی گفت: «امروزه، مسائل مربوط به كشاورزي و منابع طبيعي و محيط زيست در كانون توجه جهانيان قرار دارد و يكي از حوزه‌هاي پرچالش است. دانشمنداني كه به فكر آيندة بشر هستند، از تخريب محيط زيست و منابع طبيعي نگران‌اند و همه باور دارند كه براي حفظ منابع طبيعي و همچنين سلامت محيط زيست و رونق كشاورزي، بايد از ظرفيت مردمي استفاده نمود؛ از این رو، برای بهبود اوضاع باید فرهنگ‌سازي شود».

ایشان، با بیان این که با توجه به اين كه مردم كشورمان مسلمان‌اند و يك‌ششم جمعيت جهان نيز مسلمان هستند، بهترين راه براي فرهنگ‌سازي، تقويت انگيزه‌هاي مذهبي است، اظهار داشت: «خوشبختانه، در منابع ديني ما مباحث بسيار ارزنده و كارگشايي در اين باره وجود دارد كه مي‌تواند مشوق مردم در حفظ، حراست محیط زیست و رونق كشاورزي باشد. به همین دلیل، تصمیم گرفتیم كه اطلاعات ديني را به زبان روز و بر پاية حروف الفبايي تنظيم كنيم تا در آينده نيز به زبان‌هاي مختلف عرضه گردد. البته انگيزة انجام این کار در وزارت جهاد كشاورزي نيز وجود داشت».

مدیر علمی دانش‌نامة کشاورزی افزود: «بنده و همکاران، پانزده سال پيش نشريه‌اي به نام فرهنگ جهاد در وزارت جهاد كشاورزي راه‌اندازي كرديم. بخشي از آن نشريه، که طبيعت و زندگي نام داشت، موجب شد دریابیم که در معارف ديني، مطالب كارگشا و كارآمدي دربارة محيط زيست و كشاورزي داريم. آگاهی ما از این نکته، نخستین انگيزة راه‌اندازي دانش‌نامه به شمار می‌رفت. در ادامه، با وزارت جهاد کشاورزی گفت‌وگو و توافقات اوليه صورت گرفت و در سال 1386ش، قرارداد مذكور تصويب و منعقد و مقرر شد جامعه‌المصطفي دانش‌نامه را با همکاری وزارت جهاد كشاورزي تدوين نمايد. بدین ترتیب، بنده نمايندة تام‌الاختيار جامعه‌المصطفی و مسئول تدوين دانش‌نامه هستم».

حجت‌الاسلام والمسلمین برجی، با اشاره به زمانی که تاکنون صرف تدوين دانش‌نامه شده است، گفت: «دانش‌نامه، پانزده جلد در قطع رحلي خواهد بود كه هر جلد، هفتصد صفحة دو ستوني می‌باشد و 000/560 كلمه در هر جلد وجود خواهد داشت و برآورد شده است كه در اوايل تدوين، هر سال يك جلد و پس از دو تا سه سال، هر سال، دو جلد تدوين و منتشر شود؛ بنابراین، ده تا پانزده سال زمان نياز است تا دانش‌نامه تدوين شود».

وی افزود: «اكنون، امور مربوط به مدخل‌يابي تمام شده است. تاكنون، هجده‌هزار مدخل استخراج گشته كه در هشت جلد تنظيم شده است. پس از حذف مكررات و ادغام، پنج‌هزار مدخل به تصويب نهايي رسیده و براي نوشتن مقاله آماده است». images_07

مدیر دانش‌نامة کشاورزی ابراز کرد: «جلد نخست دانش‌نامه تدوين و بخش حرف الف تا “س”تمام شده است. اكنون نيز در حال آماده‌سازي و صفحه‌آرايي براي چاپ مي‌باشد».

ایشان، با تأکید بر در نظر گرفتن بعد بین‌المللی دانش‌نامه، خاطرنشان ساخت: «در اين باره، از مراكز محیط زيستي و كتابخانه‌هاي تخصصي برخي از كشورهاي اروپايي مانند انگليس، فرانسه و آلمان، هند، سوریه و لبنان بازديد به عمل آمده است و نسخ اصلي يا ميكروفيلم‌هاي منابع مهم مربوط به موضوع را از آن جا تهيه نموده‌ايم».

وی ادامه داد: «اساس كار ما با حوزه‌هاي علميه است. تاكنون، به صورت رسمی با نهادها و سازمان‌هاي رسمي هماهنگی نشده است، ولي تلاش کرده‌ایم كه از علاقه‌مندان در اين زمينه استفاده كنيم».

حجت‌الاسلام والمسلمین برجی، با توجه به اهميت اين کار در دنياي معاصر، از فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني در این باره سخن گفت و ابراز کرد: «وزارت جهاد كشاورزي، با همكاري سازمان محيط زيست، چندين همايش در اين باره برگزار نموده است و ما نيز در آنها فعالانه شركت داشته‌ايم. کوشیده‌ایم كار معرفي گردد و درصدد هستيم همايشي كشوري برگزار نماييم».

مدیر علمی دانش‌نامة کشاورزی، با بیان این که مقدمات طراحي و راه‌اندازي پايگاه اطلاع‌رساني دانش‌نامه نيز فراهم شده است، دربارة راه‌هاي بهره‌برداری از ظرفيت‌هاي طلاب جامعه‌المصطفي در اين زمینه اظهار داشت: «در جلسه‌اي با رئیس جامعه‌المصطفی مطرح كرديم که يكي از اهداف ما از راه‌اندازي اين كار، كارورزي طلبه‌ها در این زمینه بوده است. هم‌اکنون نيز برخي از نويسندگاني كه با ما همكاري دارند، از طلاب جامعه‌المصطفی هستند و حتي از طلاب برای انجام امور اجرايي دانش‌نامه نيز استفاده مي‌شود. البته -خوشبختانه- رشتة تخصصي فقه و محيط زيست در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري نيز تصويب شده و در مرحلة برنامه‌ريزي و تدوين سرفصل است».