گزارشي از كارگاه شيوه نامه مقالات دانشنامه

جهت جذب نويسندگان متخصص و توانا براي دانشنامه و آشنايي آنان با شيوه‌نامه جديد دانشنامه اسلامي كشاورزي در مورخه دوشنبه 6/4/1401 كارگاه بررسي شيوه نامه جديد دانشنامه در محل قم سالن جلسات مجتمع امين، بلوك سوم با حضور مدير علمي دانشنامه اسلامي كشاورزي حجه الاسلام دكتر برجي برگزار شد.

در اين كارگاه كه بيش از 100 نفر از نويسندگان شركت كرده بودند؛ حجه الاسلام و المسلمين دكتر برجي مدير علمي دانشنامه اسلامي كشاورزي به بيان تجربيات خود در 20 سال پژوهش در حوزه دانشنامه نويسي پرداخت؛ وي ابتدا به اهميت تحقيق و تاليف مقاله به عنوان اصلي ترين و مهم‌ترين شيوه ارائه نتايج هر تحقيق تاكيد كرد.

مدير علمي دانشنامه با برشمردن خصائص يك نويسنده خوب از جمله تخصص داشتن، دوري از تعصب، آشنا بودن با روش‌هاي تحقيق و … مقاله‌هاي نگارش شده توسط نويسندگان را گزارشي از يافته‌هاي علمي و نتايج اقدامات پژوهشي جهت استفاده ساير محققان معرفي نمود و در ادامه به تعريف انواع مقالات پژوهشي، ترويجي و مروري و دانشنامه اي پرداخت.

دكتر برجي اولين گام در مقالات دانشنامه‌اي را انتخاب مدخل شمرد و در ادامه ساختار مقالات دانشنامه‌اي را شامل مدخل، شناسه، بدنه، ارجاع به منابع، ارجاع به مطالب و منابع پاياني دانسته هر يك از اين موارد را توضيح داد و به ضوابط و مقررات هر يك از اين ساختار اشاره نمود و تفاوت ساختار مقالات دانشنامه‌اي و مقالات علمي پژوهشي را بيان كرد.

ايشان در ادامه به بايسته‌هاي نگارش مقالات و ساختار آن اشاره كرد و در قالب 22 نكته اين باسته‌هاي را براي حاضران در اين جلسات تشريح نمود. وي در قسمت پاياني به بررسي الگوي مداخل دانشنامه اسلامي كشاورزي تحت عناوين الگوي مداخل عام كشاورزي، الگوي مداخل گياهان و الگوي مداخل حيوانات پرداخت.

كارگاه شيوه نامه مقالات دانشنامه