آقای دکتر منصور، مسعود

معاون وزير جهاد كشاورزی و رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداری

آیت الله تقوی، سید رضا

رئیس هیئت امنا

دکتر بازرگان، کامبیز

رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزی

دکتر شجری، شاهرج

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی

 

حجه الاسلام و المسلمین دكتر حسینی، سیدعلی

 

حجه الاسلام و المسلمین مهندس طارمی، حسن

 

آیت الله دكتر عابدی، احمد

 

آقای دکتر فلسفی، پیمان