نام و نا خانوادگی

  شماره تماس

  آدرس ایمیل

  آدرس

  مدخل‌های انتخابی

  برای جدا کردن گزینه ها از کاما (،) استفاده کنید. (Shift + T)

  رزومه علمی

  رزومه علمی خود را در قالب فایل pdf یا word در این قسمت وارد کنید.

  نمونه فایل کارها

  به منظور بررسي تاييد سوابق از سوي هيأت علمي، چند نمونه كار خود را در اين قسمت بارگزاري كنيد. نمونه كارهاي شما به رسم امانت نزد ما خواهد ماند و در صورت عدم نياز در جلسه هيأت علمي، مخدوش خواهد شد.