تدوین دانشنامه اسلامی کشاورزی

دانشنامه اسلامی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست  توسط حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت کشاورزی تدوین شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، برای نخستین بار در جهان،  دانشنامه اسلامی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست  توسط حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت کشاورزی و با همکاری پژوهشگران علوم دینی و علوم کشاورزی و منابع طبیعی تدوین و ارائه شد. در تدوین این دانشنامه که سه سال به طول انجامید، از عالمان حوزه علمیه و کارشناسان کمک گرفته شده و مجموعه‌ای نفیس و ارزشمند تدوین شده است که تمام سفارشات و احادیث اسلامی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و همین طور تمام نسخ خطی قدیم و مقالات در این بخش، گردآوری، ترجمه و مورد استفاده واقع شده است.
صدها آیه در قرآن و هزاران حدیث از سوی ائمه اطهار، درباره کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست وجود دارد و صدها کتاب توسط محققین مسلمان در طول قرنها تدوین شده که هنوز در معرض افکار عمومی قرار نگرفته است. ۷۰۰ نسخه خطی و چاپ نشده نیز از کتابخانه‌های دنیا جهت تدوین این دانشنامه، جمع‌آوری شده است. در اجرای این پروژه ۱۸ هزار عنوان و سرواژه استخراج که در نهایت ۵۸۰۰ عنوان و سرواژه تصویب نهایی شد. در این دانشنامه مفاهیم، شخصیت‌ها و کتاب‌ها در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دسته‌بندی شده‌ است.  لازم به ذکر است که مشابه این دانشنامه در هیچ یک از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی تهیه و تدوین نشده است و این دانشنامه در آینده به زبان‌های عربی و انگلیسی هم ترجمه خواهد شد.